مرور رده

زایمان

یکی از نگرانی‌های مادرانی که زایمان سزارین انجام داده‌اند، این است که آیا می‌توانند زایمان بعدی خود را به صورت طبیعی داشته باشند یا باید دوباره سزارین انجام شود؟ آیا زایمان طبیعی پس از سزارین برای کودک و مادر خطر دارد؟ در این مقاله از سی سیب به بررسی تمامی شرایطی لازم برای انجام زایمان سزارین بعد
ادامه مطلب ...