مرور رده

زردی نوزاد

طب سنتی ایران، استفاده از ترنجبین را برای درمان زردی نوزاد پیشنهاد می‌دهد. البته استفاده از این روش کاملاً تجربی و سنتی بوده و دادۀ علمی در مورد اثربخشی آن در دسترس نیست. 
ادامه مطلب ...