مرور رده

مشکلات زایمان

یکی از موضوعاتی که دغدغه خاطر بسیاری از مادران باردار است، زمان مناسب برای زایمان است. اگر چه نظرات مختلفی در خصوص تاریخ مناسب زایمان وجود دارد؛ اما یکی از مسائلی که نسبت به خطرات آن هشدارهای زیادی داده می‌شود، زایمان دیررس است. در این مقاله از سی سیب به این مطلب خواهیم پرداخت که اساساً به چه
ادامه مطلب ...