مرور رده

روان شناسی کودک

آیا کودکتان در منزل با رفتارش شما را گیج می‌کند؟ مثل شما رفتار نمی‌کند؟ اغلب درب اتاق را می‌بندد و به تنهایی بازی می‌کند یا نقاشی می‌کشد؟ سر‌و‌صدا ندارد؟ سوالات عجیب می‌پرسد؟ از غریبه‌ها فراریست و دوست ندارد در جمع باشد؟ متاسفانه یا خوشبختانه، کودکتان احتمالا درونگراست. شاید با شنیدن این حرف نگران
ادامه مطلب ...