مرور رده

آموزش شیردهی

سیاری از مادران زمانی که متوجه می‌شوند فرزند دیگری باردار هستند شروع به از شیر گرفتن شیرخوارشان می‌کنند. اما، اگر پزشکتان احساس نمی‌کند که دلیل پزشکی برای از شیر گرفتن وجود دارد، ضرورتی ندارد شیردهی را قطع کنید.
ادامه مطلب ...