مرور رده

آزمایشات بارداری

به طور کلی در اواسط چرخهٔ قاعدگی که از روز اول پریود شروع می‌شود، تخمدان‌ها تخمک گذاری را آغاز می‌کنند. هر تخمک حدود ۱۲ تا ۲۴ ساعت زنده می‌ماند. اما اسپرم می‌تواند تا ۵ روز در بدن فرد زنده بماند. بنابراین نیاز نیست که حتماً در طول دورهٔ تخمک گذاری رابطهٔ جنسی داشته باشید بلکه اگر چند روز قبل از
ادامه مطلب ...