مرور رده

آزمایشات بارداری

آزمایش CVS چیست؟ آزمایش CVS یا (Chorionic villus sampling) روشی برای نمونه برداری از پرزهای کوریونی جنین است. یکی از آزمایش‌های معتبر برای تعیین سلامتی جنین و مشخص کردن ناهنجاری‌های کروموزومی و ژنتیکی در نوزاد، آزمایش CVS است. این آزمایش چندین سال است که برای بررسی وضعیت مادر و نوزاد مورد
ادامه مطلب ...