در دوران بارداری، جنین شما درون یک کیسه آب غوطه ور است که از آن در مقابل عفونت و ضربه محافظت می‌کند. درون این کیسه یک مایع شفاف و بدون بو به نام مایع آمنیوتیک وجود دارد که در صورت مخلوط شدن با خون یا مدفوع می‌تواند مشکل ساز شود. پارگی کیسه آمنیوتیک در حین زایمان یا ساعاتی قبل از آن امری طبیعی است
ادامه مطلب ...