طبق آخرین مطالعات، تقریباً از هر هشت زن، یک زن به روش معمول باردار نمی‌شود. در نتیجه، از فناوری‌های کمک باروری مانند IVF در سراسر جهان استفاده می‌شود. IVF پرکاربردترین روش کمک باروری است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن در آزمایشگاه بارور شده و جنین حاصل را به رحم تزریق می‌کند. با توجه به این که در این
ادامه مطلب ...