تبلیغات در ۳۰ سیب

تبلیغات در ۳۰ سیب

برای اطلاع از شرایط همکاری جهت تبلیغات، با شماره ۰۹۳۶۹۴۶۲۱۲۱ تماس بگیرید.

  • بنر در تمام صفحات سایت بعنوان تصویر اول نمایش داده می شود. (در صفحات موبایل هم به همین شکل است.)
  • بنر B و C در ساید بار تمام پست ها و صفحه اصلی نمایش داده می شود. (در صفحات موبایل هم به همین شکل است.)
  • بنر D و E در بین تمام محتوا های سایت به صورت همسان با محتوا نمایش داده می شود. (در صفحات موبایل هم به همین شکل است.)
تعیین جاب بنر های تبلیغاتی در سایت ۳۰ سیب

قیمت بنرهای تبلیغاتی

هزینه ماهانهبنر
بنر A۸ میلیون تومان
بنر B۴میلیون تومان
بنرC۴میلیون تومان
تبلیغات داخل متن (D)۴میلیون تومان
تبلیغات داخل متن (F)۳میلیون تومان
ظرفیت کامل۲۳ میلیون تومان